Naše kompletní služby

V ordinaci MUDr. Kateřiny Stehlíkové se věnujeme diagnostice a léčbě všech onemocnění centrální či periferní nervové soustavy. Jejich malý výběr i přehled možných symptomů najdete níže; pokud byste rádi získali informace, které v tomto výčtu chybí, jsme Vám kdykoli k dispozici na našem telefonním čísle.
Pacienty ošetřujeme jak na základě lékařského doporučení, tak bez něj (v případě akutních potíží).

Onemocnění, která v ordinaci léčíme:

Bolesti hlavy
S bolestmi hlavy se pokaždé vyplatí k lékaři zajít, může se totiž jednat o příznak závažnějšího onemocnění, ať už cévního původu nebo třeba některého typu infekce. Bolesti hlavy obecně dělíme na primární a sekundární: mezi ty první patří několik druhů migrény a tenzní bolesti hlavy, ty druhé mají příčinu v různorodých oblastech (např. zmíněná cévní oblast, úraz, infekce či farmakologický původ). Z toho je zřejmé, že i léčebné postupy se mezi sebou podstatně liší – jde především o farmakologickou léčbu, ale také o sadu opatření v oblasti životního stylu.

Epilepsie
Pokud jsou epileptické záchvaty u pacienta ojedinělé, není ve většině případů nutné nasazovat farmakologickou léčbu – stačí režimová opatření, která zajistí bezpečnost pacienta a sníží pravděpodobnost záchvatu (jde především o abstinenci a dostatek spánku, ale také omezení řízení motorových vozidel). Farmakologická léčba epilepsie přichází na řadu v případě pacientů s vážnějším stavem a vykazuje vysokou úspěšnost v téměř úplné redukci epileptických záchvatů. Někteří pacienti trpí verzí epilepsie, která odolává dostupným lékům, a v takovém případě je na místě operační léčba.

Parkinsonova choroba
Parkinsonova nemoc patří do kategorie neurodegenerativních onemocnění a projevuje se především třesem a rychlou únavou. Parkinsonova choroba se nedá úplně vyléčit, kombinací léků, cvičení nebo vhodných potravinových doplňků je ale možné její průběh výrazně zpomalit a přispět ke zlepšení pacientova každodenního života. V některých vážnějších případech je možné zvrátit průběh nemoci také operační léčbou.

Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je spojena s pomalým úbytkem mozkové hmoty, který způsobuje na prvním místě poruchy paměti a následně stále zřetelnější změny v chování, včetně neschopnosti orientace nebo řečových problémů. Toto onemocnění není léčitelné – v naší ordinaci pacientům pomáháme především s udržením kognitivních schopností v počátečních fázích onemocnění, následují léky, jejichž účelem je utlumení jejích příznaků.

  • Roztroušená skleróza
  • Bolesti zad
  • Polyneuropatie
  • Neuralgie